Onderwijstrajecten

Onderwijstrajecten van LEJO richten zich, in het onderwijslandschap, naar jongeren met nood aan ondersteuning. We doen dit via NAFT, Aanloopfase vorming, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement en In Beeld.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Contactpersoon

Thijs Sprengers

Locatie

LEJO Gent
Antwerpsesteenweg 701
9040 Sint Amandsberg
Route berekenen

Onderwijstrajecten Gent

Onderwijstrajecten Gent zet zich krachtig in voor jongeren en scholen uit het secundaire onderwijs in de regio Gent en rand. Met focus op coaching en groei van leerlingen, klasgroepen, leerkrachten en scholen.

NAFT

NAFT LEJO Gent is deel van een krachtig partnerschap binnen de regio Gent en rand met Groep Intro, vzw aPart en vzw Jes. Een partnerschap waarin we de krachten bundelen en elke partner zijn expertise ten volle kan uitspelen. NAFT LEJO Gent is expert in zijn uitnodigende en aanklampende benadering van leerlingen. Leerlingen zijn eigenaar van hun traject. De uitvoering van een traject is erg flexibel en op maat. Een individuele coach staat hen hierin bij. Leerlingen kunnen aan de slag in onze groepswerkingen, individueel of een combinatie van beide. Onze trajecten met klasgroepen richten zich op groepsdynamische processen waarbij klasgroepen uitgenodigd worden tot inzicht te komen via deze processen. Trajecten met scholen en leerkrachten leggen de focus op coaching en inspireren. We geloven dat coaching en groei van leerkrachten en scholen een essentiële bijdrage kan leveren aan de gekwalificeerde uitstroom van jongeren.

Aanmeldingen verlopen via de CLB medewerker, verbonden aan de school.

Aanloopfase vorming

We gaan aan de slag met jongeren die werkbereid zijn en we ondersteunen hen richting arbeidsrijpheid. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties. Aan de hand van een procesgerichte aanpak willen we jongeren een positieve ervaring laten opdoen. Op die manier ondersteunen we hen in het ontdekken van hun intrinsieke motivatie om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij.
De aanloopfase vorming is een ESF-project binnen het duaal leren en het stelsel van leren en werken, met steun van de Europese Unie.

Transitietrajecten

Deze trajecten richten zich op potentieel vroegtijdige schoolverlaters binnen het  secundair beroepsonderwijs. Vanuit een procesmatige aanpak trachten we hen perspectief te bieden op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding.
De transitietrajecten zijn een ESF-project met steun van de Europese Unie.

Ondersteuning voltijds engagement

Ondersteund door stad Gent (onderwijscentrum), onder de noemer ‘convenant, en de gebundelde krachten met partners aPart en Groep Intro, bieden we vormingstrajecten op de Centra Deeltijdsonderwijs te Gent aan. Dat doen we 2 halve dagen per week, gericht op leerlingen ter ondersteuning van het voltijds engagement. De vormingen zijn gericht op sociale vaardigheden, attitudes en competenties.

In samenwerking met

Team

Thijs Sprengers

Feebe Bocklandt

Katelijne Vandenbroucke

Peter Roosens