Forta Kuné

Forta Kuné zijn ervaringstrajecten die inzetten op het versterken of herstellen van verbinding tussen duo’s. Het brengt beweging waar relaties dreigen vast te lopen en focust steeds op het positieve dat wel nog aanwezig is in de relatie.

Contactpersoon

Met Forta kuné gaan we gericht op zoek naar acties die – ouder/kind duo’s of andere betekenisvolle duo relaties – als succeservaringen beleven. Deze ervaringen helpen zichtbaar maken en in taal kunnen delen met elkaar, is een opdracht voor de coach van elk duo. Forta kuné is gebaseerd op de principes van positieve heroriëntering, maar gebruikt de natuur als decor en de succeservaring als katalysator naar het existentiële verlangen dat ouder/kind duo’s in zich dragen.

www.fortakune.be

In samenwerking met