Onderwijstrajecten

Onderwijstrajecten van LEJO richten zich, in het onderwijslandschap, naar jongeren met nood aan ondersteuning. We doen dit via NAFT, Aanloopfase vorming, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement en In Beeld.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Contactpersoon

Locatie

LEJO Brasschaat
Bredabaan 877
2930 Brasschaat
Route berekenen

Onderwijstrajecten Brasschaat

Op onze boerderij richten we ons voornamelijk op het aanbieden van activiteiten met een groen karakter. De natuur en dieren zijn belangrijke partners in het begeleidingsproces. We streven naar een dynamiek die jongeren en begeleiders in staat stelt om een persoonlijk leerproces aan te gaan. Jongeren krijgen de kans om op maat verantwoordelijkheden op te nemen. Het laat hen groeien, geeft zelfvertrouwen en maakt ze sterker.

Groepswerking

Aan de hand van proactieve cirkels plannen we de dag. Gelijkwaardigheid, participatie en co-creatie staan centraal. Jongeren zijn eigenaar van hun traject en bepalen zelf welke rol ze opnemen op onze boerderijwerking. Bij elk traject wordt er steeds aan individuele doelstellingen gewerkt.

Individuele trajecten

Bij een individueel traject spreek je contactmomenten af met je coach. Samen gaan jullie één op één aan de slag met de vooropgestelde doelen. De duur van het traject wordt in onderling overleg bepaald.

Jeugdwerk/Vrijwilligerswerk

Bij LEJO hebben we een team dat zich inzet voor onze kampen en vrijwilligerswerkingen. De activiteiten op onze boerderij staan los van onze jeugdwerkactiviteiten. Als we echter merken dat een jongere binnen NAFT of Aanloopfase baat zou hebben bij een rol als vrijwilliger kunnen we hen binnen onze jeugdwerkactiviteiten een rol op maat aanbieden. Zo krijgen ze de kans om te groeien. Tijdens hun traject worden ze actief begeleid en gecoacht door een van onze medewerkers.

Aanloopfase

Een aanloopfase op de boerderij is er voor jongeren die in een rustige omgeving graag buiten bezig zijn en er niet vies van zijn de handen vuil te maken. Een boerderij vraagt veel werk. We zoeken enkele jongeren die samen het werk op de boerderij lichter kunnen maken. In een klein team onder leiding van boer Jonas worden allerlei taken uitgevoerd: voederen van dieren, uitmesten van stallen, omheiningen herstellen, onderhoud aan gebouwen, groenonderhoud, praktische ondersteuning van projecten,…

We bieden een werkomgeving waar jongeren op de eerste plaats komen. Op een ervaringsgerichte manier gaan we aan de slag. Het welzijn en het leerproces van de jongeren zijn minstens even belangrijk als de geleverde prestaties. Experimenteren, durven proberen, mislukken en slagen zijn belangrijk op de boerderij. Door dagelijks in gesprek te gaan over het geleverde werk en ieders aandeel er in wordt werken op de boerderij een interessant leerproces.
De aanloopfase vorming is een ESF-project binnen het duaal leren en het stelsel van leren en werken, met steun van de Europese Unie.

In samenwerking met

Team

Antwerpen, Brasschaat

Aster Saerens

Wonne Hellemans

Liselotte Van Heyst

Marie Van Kerkhoven