Onderwijstrajecten

Onderwijstrajecten van LEJO richten zich, in het onderwijslandschap, naar jongeren met nood aan ondersteuning. We doen dit via NAFT, Aanloopfase vorming, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement en In Beeld.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Contactpersoon

Locatie

LEJO Antwerpen
Duinstraat 102
2060 Antwerpen
Route berekenen

Onderwijstrajecten Antwerpen

In onze werking staat samen-leven centraal. Iedereen is gelijkwaardig en mee verantwoordelijk voor het functioneren van deze ‘mini-samenleving’. Vanuit positieve verbinding en eigenaarschap gaan we samen met de jongeren aan de slag. De begeleiders zijn vertrouwens- en brugfiguren waardoor de jongeren een persoonlijk leerproces op hun eigen tempo doorlopen. We nemen tijd en rust om te kijken naar wat belangrijk is voor iedere jongere in functie van hun traject. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan groei en zelfvertrouwen.

Groepswerking

Aan de hand van proactieve cirkels plannen we de dag. Daarnaast zijn er individuele coachingmomenten waarin jongeren samen met hun coach de accenten en doelstelling van hun traject bepalen en in handen nemen. De duur van het traject is zo kort mogelijk maar zo lang als nodig.

Individuele trajecten

Bij een individueel traject hebben jongeren aparte contactmomenten met hun coach. Daar worden de doelstellingen afgesproken en wordt er een trajectplan opgesteld. De duur en intensiteit van het traject wordt in onderling overleg bepaald. Indien nodig werken we outreachend om de drempel voor jongeren te verlagen.

Jeugdwerk

Vanuit de Duinstraat hebben we ook een vrijetijdswerking waarmee we doorheen het jaar verschillende activiteiten organiseren. Hier kunnen jongeren vanuit andere werkingen op aansluiten, maar zeker ook jongeren die LEJO nog niet kennen. We bouwen hierbij aan een vertrouwensband, werken heel laagdrempelig en coachend. We zetten in op ontspannende groepsactiviteiten en een veilige omgeving waarin jongeren zichzelf kunnen zijn. We creëren de ruimte waarin jongeren in beweging kunnen komen en groeien.

Aanloopfase vorming

Binnen de aanloopfase vorming gaan we aan de slag met jongeren die werkbereid zijn en ondersteunen we hen richting arbeidsrijpheid. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties. Aan de hand van een procesgerichte aanpak willen we jongeren een positieve ervaring laten opdoen. Op die manier ondersteunen we hen in het ontdekken van hun intrinsieke motivatie om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij.
De aanloopfase vorming is een ESF-project binnen het duaal leren en het stelsel van leren en werken, met steun van de Europese Unie.

In samenwerking met

Team

Antwerpen, Brasschaat

Aster Saerens

Lise Van Bergen

Katleen Theunen

Jonas De Cnaep

Jonas Vermeulen