Methodieken

Ervaringsgericht werken

Pro-actieve cirkels

Een pro-actieve cirkel is een soort ritueel om een veilige gesprekscultuur te installeren. Iedereen heeft het recht om te spreken, zonder onmiddellijk een reactie of oordeel te krijgen.

De begeleider bewaakt enkele regels:

  • Er wordt een vraag gesteld, bijvoorbeeld ‘Waar mogen ze jou ’s nachts altijd wakker voor maken?’
  • Iedereen krijgt om beurt het woord. Een antwoord mag, maar moet niet.
  • We reageren niet, of spreken niet als we niet aan de beurt zijn.
  • We erkennen en waarderen elk antwoord.
  • We stimuleren jongeren om ook eens een vraag te bedenken, en geven hen de kans om eens een rondje te begeleiden. Rondjes of cirkels zijn een vast ritueel bij veel werkingen, maar ook vergaderingen.