Methodieken

Ervaringsgericht werken

Hergo

Bemiddeling of HERGO (HErstelgericht GROepsoverleg) vertrekt van het principe dat elk conflict een leerkans in zich heeft.

Bemiddeling en hergo  zijn methodes waarbij een neutrale bemiddelaar of hergo-moderator de slachtoffers enerzijds, en jongeren, leerkrachten of ouders anderzijds stimuleert om een communicatieproces tot stand te brengen over wat er is gebeurd.

Herstelgesprekken of – acties komen heel vaak voor op onze activiteiten, kampen of jeugdopbouwwerkingen. We hebben ook enkele collega’s die opgeleid zijn tot HERGO-moderator, en dit kunnen begeleiden binnen een NAFT-traject.