Methodieken

Ervaringsgericht werken

Hergo

Bemiddeling of HERGO (HErstelgericht GROepsoverleg) vertrekt van het principe dat elk conflict een leerkans in zich heeft.

Bemiddeling en hergo  zijn methodes waarbij een neutrale bemiddelaar/hergo-moderator de slachtoffers enerzijds, en jongeren, leerkrachten of ouders anderzijds stimuleert om een communicatieproces tot stand te brengen over wat er is gebeurd.

Herstelgesprekken of – acties komen heel vaak voor op onze activiteiten, kampen of jeugdopbouwwerkingen. We hebben ook enkele collega’s die opgeleid zijn tot HERGO-moderator, en dit kunnen begeleiden binnen een NAFT traject.