Methodieken

Ervaringsgericht werken

Active reviewing

Actief reflecteren, polsen na elke activiteit wat iedereen ervan vond, welk gevoel het bracht, wat er beter kan, …

Niet door veel te babbelen, maar door te vingerwerpen. Iedereen geeft tegelijk met 1 tot 5 vingers aan wat hun score is voor de activiteit.   Of het kan ook door een hoogte of laagte, of een voorwerp in de ruimte te kiezen.

Active reviewing verhoogt de betrokkenheid van jongeren, stimuleert het leerproces in groep, polst naar gevoel en feiten, en pas later naar het denken. Het zet in beweging, omdat er niet direct woorden aan te pas komen.