Jeugdopbouwwerk

De stad, de wijk, de buurt… Het is dé biotoop en leefwereld van jongeren in een kwetsbare situatie. Een unieke kans voor ons om onze ervaringsgerichte  begeleidershouding waar te maken.

Contactpersoon

Locatie

Meengracht 6A Zottegem
Route berekenen

Jeugdopbouwwerk Zottegem

Het jeugdopbouwwerk in Zottegem werd opgestart in juni 2021. Vanuit de relatie met de stad enerzijds, en vanuit het ESF-project JongLeer anderzijds, zetten we ons met een team van 3 jeugdopbouwwerkers in voor de jongeren die daar nood of behoefte aan hebben. 2 LEJO-collega’s en 1 collega van Uit De Marge vormen samen een topteam.

Als jeugdopbouwwerker bouwen we aan een vertrouwensrelatie met de jongeren door ons in hun leefwereld te begeven. We bevinden ons dus veel in de openbare ruimte, zetten in op spontane ontmoetingen en spelen mee op de pleintjes. Vanuit die contacten ondersteunen we jongeren in de stappen die zij willen zetten: inrichten van vrijetijdsbesteding, ondersteuning op vlak van psychisch welzijn, begeleiding bij schoolse noden of werk gerelateerde zaken, …

Daarnaast gaan we vanuit onze brug- en signaalfunctie aan de slag met signalen die jongeren ons geven. We brengen jongeren in contact met lokale organisaties en stadsdiensten en ondersteunen hen om hun wensen en noden bespreekbaar te maken.

Met het ESF-project JongLeer zetten we ons specifiek in op het ondersteunen en versterken van jongeren (18 tot 30 jaar) die stappen vooruit willen zetten in de richting van vorming of werk. Hiervoor werken we samen met tal van andere sociale partners binnen de stad.

Week per week zullen we verder bouwen aan ons netwerk binnen de stad. We willen ons met hart en ziel inzetten voor de jongeren en stad Zottegem.

Team

Arno Schepens

Elisa Pauwels