Jeugdopbouwwerk

De stad, de wijk, de buurt… Het is dé biotoop en leefwereld van jongeren in een kwetsbare situatie. Een unieke kans voor ons om onze ervaringsgerichte  begeleidershouding waar te maken.

Contactpersoon

Jeugdopbouwwerk Eeklo

Het jeugdopbouwwerk in Eeklo vanuit LEJO is opgestart in februari 2022 en maakt deel uit van De Plek. De Plek is een lokaal partnerschap voor jongeren dat zich richt op jongeren tussen 15-30 jaar. Het doel van het project is om de jeugdwerkloosheid te doen dalen. Omdat hier veel levensdomeinen een invloed op hebben, is het project zeer breed uitgebouwd.

Het team van De Plek bestaat uit een mix van jeugdwerkers, verslavingsmedewerkers, psychologen, een projectmedewerker, arbeidstrajectbegeleiders, een trainer sociale vaardigheden,…. Heel het team maakt deel uit van de vrijetijdswerking, genaamd: hanguren. Daarnaast heeft elk van hen expertise om in te spelen op de vragen en behoeftes van de jongeren.

Onze collega Yentl richt zich als outreacher vooral op de jongeren die niet tot bij De Plek geraken of die dreigen in isolement te komen. Hij doet veel huisbezoeken, legt contact op straat met jongeren en is ook af en toe aanwezig in De Plek om activiteiten te organiseren of te hangen. Hij gaat met hen ook op stap naar afspraken die ze hebben en legt mee de brug naar organisaties of diensten die hen kunnen ondersteunen.

Daarnaast kaart hij drempels in systemen aan en sluit hij aan bij werkgroepen of overleggen die hier verandering in willen brengen.