Tienerouders

Tienerouders blijken vaak een ‘vergeten’ doelgroep te zijn. Ze vallen tussen de mazen van het net, omdat ze enerzijds tiener en anderzijds moeder/vader zijn. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt.

Tienerouders bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De meeste tienerouders starten hun arbeidsloopbaan zonder diploma. Door het lange thuiszitten, zijn weinigen geprikkeld om gebruik te maken van kinderopvang. De bestaande mobiele tienermoederwerkster structuren van kinderopvang onder de 3 jaar zijn hen ongekend en te hoogdrempelig. Dit verkleint hun mobiele jeugdwerkster voor tienerouders weerbaarheid op de arbeidsmarkt.

Teens activiteiten

Binnen onze TEENS werking komen tienerouders en hun kinderen bij elkaar via ontmoetings- momenten, daguitstappen, tienermoederweekends en een gezinsreis in de zomer. Ze kunnen hun ervaringen uitwisselen met leeftijdsgenoten, even zorgeloos genieten en samen stilstaan bij wat het betekent om een (tiener)ouder te zijn.

TEENS richt zich in eerste instantie op tienerouders tot 20 jaar van over heel Vlaanderen. Maar ‘dé tienermoeder/vader’ bestaat niet. Daarom focussen we op jeugdwerk-op-maat. We bereiken tienerouders uit heel Vlaanderen, jonger én ouder dan 20 jaar. De oudere tienerouders geven we doorgroeikansen als ‘doelgroepvrijwilliger’, zodat ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen t.a.v. hun jongere generatie en leerkansen ‘voor het leven’ krijgen.

Ons aanbod is heel divers, en speelt zoveel mogelijk in op de leefwereld van de doelgroep.

  • TEENS-lounge: ontmoetingsmomenten in Gent, waar we een een leuke activiteit organiseren voor jong en oud(er): knutselen, spelen, koken…
  • TEENS-daguitstappen in heel Vlaanderen: samen met de mama’s, papa’s en kindjes gaan we zwemmen, naar de ZOO, een dagje naar zee, een binnenspeeltuin, naar de kinderboerderij… Er is altijd een regen-alternatief voorzien!
  • TEENS-tienermoederweekends (in samenwerking met FARA vzw): (ont)spannende weekends voor de tienermama’s en hun kindjes met verrassende activiteiten, soms mét, soms zonder kindjes (terwijl babysits voor hen zorgen). We staan ook even stil bij het leven als ‘tienermama’.
  • TEENS-gezinsreis in de zomer, voor alle tienerouders (dus ook papa’s!) en hun kinderen samen genieten van een zorgeloze vakantie. We verblijven in een gezinsvriendelijke omgeving en LEJO zorgt voor leuke vakantie-activiteiten. Materiaal en vervoer spreken we altijd onderling af. De prijs houden we betaalbaar voor iedereen.

LOUNGES en UITSTAPPEN : Siham contacteren

TIENERMOEDERWEEKEND EN TEENSGEZINSREIZEN : Lien contacteren