Tienerouders

Tienerouders blijken vaak een ‘vergeten’ doelgroep te zijn. Ze vallen tussen de mazen van het net, omdat ze enerzijds tiener en anderzijds moeder/vader zijn. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt.

Tienerouders bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De meeste tienerouders starten hun arbeidsloopbaan zonder diploma. Door het lange thuiszitten, zijn weinigen geprikkeld om gebruik te maken van kinderopvang. De bestaande mobiele tienermoederwerkster structuren van kinderopvang onder de 3 jaar zijn hen ongekend en te hoogdrempelig. Dit verkleint hun mobiele jeugdwerkster voor tienerouders weerbaarheid op de arbeidsmarkt.

Mobiele tienermoederwerkster

De Mobiele Tienermoederwerkster biedt op vraag van tienermoeders en tienerzwangeren, ondersteuning op de levensdomeinen waar zij noden ervaren.

Astrid gaat outreachend te werk en treedt op als een bruggenbouwer. Samen met de jongeren stippelt ze een traject uit op maat, in een door hen gekozen veilige en vertrouwde omgeving. Gaandeweg leren de jongeren de instanties kennen waar zij terecht kunnen voor hun specifieke hulpvragen, wordt zelfstandigheid opgebouwd en komen ze sterker te staan in onze maatschappij.
• Doelgroep: tienerzwangeren tot en met 20 jaar en tienermoeders (en hun gezin) tot en met 25 jaar
• Werkingsgebied: Gent en omstreken

In samenwerking met