Tienerouders

Tienerouders zijn vaak een vergeten doelgroep. Ze vallen tussen de mazen van het net, omdat ze enerzijds gewoon tiener zijn, maar anderzijds ook moeder of vader. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt.

Tienerouders bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De meeste tienerouders starten hun arbeidsloopbaan zonder diploma. Door het lange thuiszitten zijn er maar weinig van hen geprikkeld om gebruik te maken van kinderopvang. De bestaande structuren van kinderopvang onder de 3 jaar zijn onbekend en hoogdrempelig. Dat verkleint hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt.

Contactpersoon

Aanbod

Mobiele tienermoederwerkster

De Mobiele Tienermoederwerkster geeft ondersteuning op vraag van tienermoeders en tienerzwangeren, in de levensdomeinen waar de tieners zelf dat nodig vinden.

Astrid gaat outreachend te werk en neemt dus zelf het initiatief tot contact. Ze treedt ook op als een bruggenbouwer.

Samen met de jongeren stippelt ze een traject uit op maat, in een door hen gekozen veilige en vertrouwde omgeving. Gaandeweg leren de jongeren de instanties kennen waar zij terecht kunnen voor hun specifieke hulpvragen, wordt zelfstandigheid opgebouwd en komen ze sterker te staan in onze maatschappij.

  • Doelgroep: tienerzwangeren tot en met 20 jaar en tienermoeders (en hun gezin) tot en met 25 jaar
  • Werkingsgebied: Gent en omstreken

In samenwerking met

Team

Marieke Spittaels

Aanspreekpunt Integriteit