Tienerouders

Tienerouders zijn vaak een vergeten doelgroep. Ze vallen tussen de mazen van het net, omdat ze enerzijds gewoon tiener zijn, maar anderzijds ook moeder of vader. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt.

Tienerouders bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De meeste tienerouders starten hun arbeidsloopbaan zonder diploma. Door het lange thuiszitten zijn er maar weinig van hen geprikkeld om gebruik te maken van kinderopvang. De bestaande structuren van kinderopvang onder de 3 jaar zijn onbekend en hoogdrempelig. Dat verkleint hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt.

Contactpersoon

Aanbod

Mobiele Jeugdwelzijnswerksters

De Mobiele Jeugdwelzijnswerkers voor Tienerouders werken binnen Gent en zijn actief aanwezig in de leefwereld van de doelgroep en hun context. De Mobiele Jeugdwelzijnswerkers verplaatsen zich steeds naar de plek waar de Tienerouders zich veilig voelen.

Vanuit de opgebouwde vertrouwensband gaan ze aan de slag met de noden die vanuit de doelgroep worden aangegeven.  Ze trachten samen met hen te zoeken naar een oplossing en/of verwijzen door naar gespecialiseerde Gentse organisaties, om de aanwezige drempels te verkleinen.

De Mobiele Jeugdwelzijnswerksters hebben bijzondere aandacht voor het fysieke en psychische welzijn van deze doelgroep. Vanuit de individuele hulpvragen/ noden verwijzen ze ook door naar het vrijetijdsaanbod voor Tienerouders – Teens 

Naast de individuele trajecten en doorverwijzing naar vrije tijd, zijn ze ook actief in de Lübecksite.

In samenwerking met

Team