Tienerouders

Tienerouders blijken vaak een ‘vergeten’ doelgroep te zijn. Ze vallen tussen de mazen van het net, omdat ze enerzijds tiener en anderzijds moeder/vader zijn. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt.

Tienerouders bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De meeste tienerouders starten hun arbeidsloopbaan zonder diploma. Door het lange thuiszitten, zijn weinigen geprikkeld om gebruik te maken van kinderopvang. De bestaande mobiele tienermoederwerkster structuren van kinderopvang onder de 3 jaar zijn hen ongekend en te hoogdrempelig. Dit verkleint hun mobiele jeugdwerkster voor tienerouders weerbaarheid op de arbeidsmarkt.

Mobiele jeugdwerkster voor tienerouders

Onze mobiele jeugdwerkster voor tienerouders ondersteunt tienerouders tot 25 jaar uit Gent.

Lies focust zich voornamelijk op jongeren uit nieuwe EU-landen. Samen met hen werkt ze aan de noden omtrent jeugdwerk en vrije tijd. Ze doet dit op vraag van de tienerouders zelf en op de locatie die de tienerouders zelf aangeven. Ook brengt ze de drempels in kaart om bewustwording te bevorderen en hoe die structureel aan te pakken.