Doe mee

LEJO biedt een kader waarin elk individu gestimuleerd wordt om zijn potentieel te (her)ontdekken en ontwikkelen, om zo een situatie te creëren die door het individu zelf als beter wordt ervaren.

Wil jij LEJO helpen om jongeren sterker te maken?
Geef ons een duw in de rug.

In deze corona-tijd ervaren we dat jongeren er vaker alleen voor staan en het moeilijk hebben om alle eindjes aan elkaar te knopen. We willen hen extra ondersteunen en jij kan ons daar bij helpen!

Jongeren komen in financiële nood omdat ze bv. hun interim job verloren hebben, beschikken niet over een computer om deel te nemen aan de online lessen of thuisopdrachten van school, leven geïsoleerder omdat bepaalde vrijetijdswerkingen niet kunnen doorgaan, …

Met ons solidariteitsfonds willen jongeren heel concrete ondersteuning bieden: aankoop van een PC voor thuisonderwijs, tussenkomst in de energierekening voor jongeren die zelfstandig wonen, voedselpakketten en hygiënische basisproducten voor jongeren die het financieel moeilijker hebben,  jongeren individueel opzoeken voor een deugddoende babbel, … Kleine zaken die een wezenlijk verschil maken voor het welzijn van deze jongeren!

Giften vanaf 40 euro die u als particulier in 2022 overmaakt aan LEJO zijn 45% fiscaal aftrekbaar zijn.
De overheid wil zo erkende verenigingen extra ondersteunen in de overbrugging van de coronacrisis.  

BE43 5230 4593 1801 – BIC TRIOBEBB
met vermelding ‘solidariteitsfonds’.