Stage Schooltrajecten Brasschaat

Brasschaat

schooljaar 2020-2021 : alle stagesplaatsen zijn reeds ingevuld

Profiel:

 • Bij voorkeur derdejaars student of mogelijkheid om langer dan 2-3 maanden stage te lopen
 • De combinatie met de boerderij is een extra factor die er bij komt kijken waardoor langere stageperiodes je meer tijd en ruimte geven om je in te werken in onze werking en een band op te bouwen met onze jongeren.
 • Interesse in of ervaring in werken rond natuur en/of met dieren
 • Kunnen werken in teamverband
 • Belangstelling voor de doelgroep (jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie)
 • Leergierig
 • Zin voor initiatief

Taken:

 • Actief deelnemen als begeleider aan de groepswerking
 • Faciliteren van proactieve cirkels
 • Begeleiden van jongeren
 • Coachen van jongeren
 • Actief deelnemen aan teamvergaderingen
 • Een traject van een jongeren mee opstarten, doorlopen en afronden
 • bijhorende administratie (trajectplan) mee opvolgen
 • Boerderijtaken mee uitvoeren: dieren verzorgen, boerderij onderhoud
 • Er is steeds ruimte om een eigen project voor te leggen en uit te werken

Ondersteuning:

 • Inloopfase: de eerste 2-3 weken krijg je de tijd om de werking te leren kennen en nemen we je mee in onze manier van werken
 • Op regelmatige tijdstippen een 1-op-1coachingsmoment met jouw stagebegeleider
 • Tweewekelijks op de teamvergadering een feedbackmoment met heel het team
 • Je kan altijd zelf een extra coachingsmoment aanvragen bij je stagebegeleider
 • Stage
 • LEJO Brasschaat
  Bredabaan 877
  2930 Brasschaat

Contactpersoon