Jeugdopbouwwerker Aalst

Aalst

Ben jij op zoek naar een uitdagende job met en voor jongeren? Krijg je energie van het versterken van jongeren? Geloof jij in de kracht van (h)erkenning & ontmoeting? Word je blij van uitdagingen en sta je sterk in je schoenen om een nieuw initiatief mee vorm te geven? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Ter uitbreiding van ons ervaren team jeugdopbouwwerkers in Aalst zijn we op zoek naar een collega die naast het regulier jeugdopbouwwerk ook mee stapt in een nieuw project waarmee we willen inzetten op een positieve relatie tussen jongeren en politie. Samen gaan we activiteiten organiseren met jongeren & politie, een lerend netwerk uitbouwen tussen lokale politiezones en expertise ontwikkelen omtrent dit thema.

Waar kom ik terecht?

Voor deze opdracht word je tewerkgesteld voor vzw LEJO bij het jeugdopbouwwerk van Buurtwild/t in Aalst. Je uitvalsbasis is ontmoetingscentrum De Brug. Je werkplek omvat de stad Aalst en de ruime regio daarrond ifv het project. Je wordt ondersteund en aangestuurd door je directe collega’s van Buurtwild/t en de teamverantwoordelijke jeugdopbouwwerk van vzw LEJO. Naast het team van Buurtwild/t maak je deel uit van een groep jeugdopbouwwerkers en outreachend werkers van vzw LEJO uit andere regio’s die je inhoudelijk voeden en inspireren

Wat houdt de opdracht in?

1. In het jeugdopbouwwerk maken we contact met de jongeren door outreachend/vindplaatsgericht aan de slag te gaan. Jeugdopbouwwerkers zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor de jongeren en hun omgeving. Ze bouwen een vertrouwensband uit en gaan actief aan de slag met vragen en/of noden van jongeren en hun omgeving binnen verschillende levensdomeinen (vrije tijd, veiligheid, werk, opleiding, welzijn,…). Daarnaast vervullen jeugdopbouwwerkers een brugfunctie. Ze vormen de brug tussen jongeren en hun directe omgeving (de buurt, jongeren onderling, partner-organisaties, het beleid, de lokale politie) opdat jongeren volwaardig zouden kunnen participeren aan onze samenleving. Tot slot hebben jeugdopbouwwerkers een vertegenwoordigingsfunctie. Ze gaan samen met de jongeren aan de slag met de signalen, ideeën en noden van de jongeren, en vertalen die naar het beleid.

2. Het regulier jeugdopbouwwerk, vormt de basis om mee te draaien in het nieuwe project. Dit project zal zich focussen op 3 sporen: laagdrempelig activiteitenaanbod in functie van ontmoeting, uitbouwen van een lerend netwerk om de opgedane kennis te kunnen delen met de deelnemende politiezones en tijd nemen op reeds bestaande expertise te verzamelen.

Helemaal enthousiast? Lees dan zeker of het gezochte profiel jou past:

 • Je hebt een ‘bachelor’ in een sociaal georiënteerde opleiding OF relevante ervaring als beroepskracht of vrijwilliger in het sociaal-maatschappelijk werk. Daardoor heb je ervaring, kennis en inzichten in het werken met jongeren in een kwetsbare positie.
 • Je hebt een hart voor jongeren, en hebt een sterke affiniteit met jongeren van 12 tot 18 jaar.
 • Je staat sterk in je schoenen om alleen de straat op te gaan, je bent een durver die initiatief neemt.
 • Je werkt vanuit een ervaringsgerichte en outreachende aanpak: je gaat dus op een laagdrempelige, wervende en empowerende manier aan de slag met de jongeren. Je bent jong van geest en kan je verplaatsen en begeven in de leefwereld van de jongeren.
 • Je past je communicatiestijl aan aan de situatie, waardoor je zowel met jongeren connecteert als hun omgeving enthousiasmeert. Je kan zowel met het lokaal bestuur, de lokale partners als de lokale politie in dialoog treden. Je bent daarbij ook respectvol, diplomatisch en constructief kritisch.
 • Je schrikt er niet voor terug om zelf het heft in handen te nemen en autonoom je takenpakket vorm te geven.
 • Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je stelt je flexibel op en bent bereid tot avond- en weekendwerk. Ook werken tijdens schoolvakanties is voor jou geen probleem.
 • Extra pluspunten: in het bezit zijn van een rijbewijs en een goede verliezer zijn in pingpong.

Wat bieden wij jou?

 • Je wordt verwelkomd in het team Buurtwild/t in Aalst. Een ervaren team van jeugdopbouwwerkers die met noden van jongeren aan de slag gaan. Daarnaast maak je als LEJO medewerker deel uit van onze grote LEJO familie met zo’n 60 enthousiaste medewerkers en meer specifiek van een team van 14 jeugdopbouwwerkers bij LEJO die je inhoudelijk inspireren om outreachend aan de slag te gaan.
 • Een gevarieerde job die je veel voldoening geeft en die je zo uitdagend maakt als je zelf wilt.
 • Deze functie is ingeschaald op het niveau B1c binnen het Paritair Comité 329/01 voor de socio-culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen.
 • Je wordt tewerkgesteld in een voltijds contract van bepaalde duur t.e.m. 31 augustus 2023. Datum indiensttreding zo snel mogelijk. Sollicitatieprocedure: Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op 28 november 2022 per mail door naar vacature@lejo.be met vermelding ‘Jeugopbouwwerk Aalst’. De selectiegesprekken gaan bij voorkeur door op 4 december. Voor meer informatie, contacteer Jef Prové, teamverantwoordelijke  LEJO Aalst – jef.prove@lejo.be – 0472/44.47.30
Solliciteer nu Voor 28 november 2022
 • Bepaalde duur, kans op verlenging
 • eind augustus 2023
 • zo snel mogelijk
 • LEJO Aalst
  Hertshage 11
  9300 Aalst

Contactpersoon