Corona : we blijven bereikbaar

De corona-maatregelen hebben ook een impact op de activiteiten van LEJO.
Wij blijven gaan en zijn bereikbaar voor jongeren, maar dan op andere manieren.

Concreet wordt er afgesproken om geen meerdaagse activiteiten met overnachting meer te organiseren. Daarnaast wordt opnieuw heel sterk aangedrongen om activiteiten zoveel als mogelijk buiten te organiseren. Voor de activiteiten die toch nog binnen plaatsvinden worden strikte maatregelen getroffen:

  • Er geldt een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar (tenzij dit onmogelijk is wegens de aard van de activiteit)

  • De groepen worden beperkt tot maximaal 15 personen (exclusief de begeleiding)

  • In elke ruimte is slechts 1 groep toegestaan

  • Er moet maximaal worden ingezet op ventilatie van de ruimtes

  • Er moet rekening gehouden worden met de grootte van de ruimte en het aantal personen in die ruimte

  • Er wordt in de mate van het mogelijke sociale afstand gehouden

Daarnaast blijven de huidige richtlijnen behouden. Concreet betekent dit dat intens fysiek contact moet worden vermeden en dat de deelnamevoorwaarden van het jeugdwerk blijven gelden (bijvoorbeeld: wie zich ziek voelt blijft thuis).

Voor meer informatie rond de maatregelen verwijzen we graag door naar De Ambrassade.

Als je vragen hebt voor ons, stuur je mail graag naar info@lejo.be

Steun ons via de LEJO-solidariteitsfonds