Aanspreekpunt Integriteit

Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) is de persoon waar jongeren, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en integriteit.

Marieke Spillaels is de Aanspreekpersoon Integriteit (API) binnen LEJO, zij is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en integriteit. Marieke luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder kan Marieke ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de organisatie en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema.

Haar taken kunnen dus bestaan uit:

  • aanspreekpunt en eerste opvang
  • coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  • preventieactiviteiten en ondersteuning

Contacteer Marieke Spillaels