Vorming

Het ervaringsgericht werken biedt een kader waarin elk individu binnen LEJO gestimuleerd wordt om zijn potentieel te (her)ontdekken en ontwikkelen, om zo een situatie te creëren die door het individu zelf als beter wordt ervaren.

Het ervaringsgericht leren vertrekt vanuit een procesgerichte aanpak, met respect voor het tempo en de situatie van elke persoon.

 

Hier de annulatievoorwaarden voor vormingen

Procesbegeleiding voor groepen

Een nieuwe samengesteld team, een verroest team, een team die op zoek is naar verbinding terug met elkaar. De focus ligt op de groei van het team en creëren de ruimte om binnen een veilig kader op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan, om gevoeligheden bloot te leggen, om inzichten te verwerven en kaders aan te reiken om er zelf mee aan de slag te gaan. We streven naar de neuzen in dezelfde richting waarin verschillen mogen zijn wat ze zijn, zolang de eigenheid van ieders expertise en de visie van iedereen gehoord en gevoeld wordt.

We bieden (meerdaagse) ervaringsgerichte procesbegeleidingen op maat aan. Samen met de deelnemers wordt een proces afgelegd op hun tempo. We streven bij onze trajecten naar een duurzaam effect en proberen sterk in te zetten op vraagverheldering tijdens een intake, het traject an sich, alsook de terugblik na de ervaring.

Dit kan in de vorm van tweedaagse, meerdaagse, wekelijkse bijeenkomst, alles is ten allen tijde aanspreekbaar en wordt op maat samengesteld.

Methode

Een veilig kader, open communicatie en samenwerking staan centraal in ons activiteitenaanbod. Uit dit aanbod halen we het maximale, door deze activiteiten te koppelen aan verschillende prikkelende active reviewings methodieken. Door een evenwicht te vinden tussen actie en reflectie bieden we een actief en uitdagend programma op maat aan.

Wij voorzien steeds:

  • Een faciliterende begeleider die door onze organisatie gevormd is en de LEJO-visie uitdraagt.
  • Een aantal medewerkers zijn geschoold door Outward Bound en Via Experientia.
  • Overlegmomenten tussen de faciliterende begeleider en de deelnemende begeleider(s) van de groep om een duurzaam effect te garanderen.

Kostprijs

350 euro per dagdeel per begeleider
(vanaf 7 personen voorzien we twee begeleiders)