Vacature Jongerencoach Transitietrajecten (V/M/X)

Boom

Om het team in Boom te versterken zijn we op zoek naar een gedreven medewerker voor ondersteuning van de transitietrajecten. In deze trajecten willen we jongeren aanmoedigen om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden door hen perspectieven op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding te bieden. Zo willen we waarborgen dat jongeren na het verlaten van het secundair onderwijs een duurzame loopbaan kunnen aanvatten. Voor het vormgeven van onze transitietrajecten richten we ons op jongeren die school- of leermoe zijn. Het doel is om jongeren niet te lossen, te voorkomen dat ze in een NEET-situatie (Not in Employment, Education or Training) terechtkomen. Het is aan jou om het proces van de jongeren goed te faciliteren en de actoren op de hoogte te houden van het traject. Je staat mee in de groepswerking (afhankelijk van de Corona richtlijnen) en zet sterk in op het aanklampend, individueel begeleiden
van je jongeren. Jongeren zijn eigenaar van hun traject en het project wordt door iedereen gedragen.

Competenties

Je hebt een relevant diploma en ervaring in het werken met jongeren. Je hebt kennis van het onderwijslandschap en beschikt over competenties en vaardigheden om de onderstaande taken adequaat uit te voeren:

 • Als coach geef je samen met de jongere het persoonlijke traject vorm, in samenspraak met het team, school en relevante context
 • Je bouwt mee aan de dagdagelijkse werking voor en met de jongeren
 • Je gaat op zoek naar en ontwikkelt geschikte en afwisselende methodieken om toe te passen in de dagdagelijkse werking
 • Je faciliteert de terugstroom naar het secundair onderwijs of naar de arbeidsmarkt
 • Je fungeert als vertrouwenspersoon en brugfiguur (naar het team, naar andere diensten en naar de voor jongeren relevante actoren)
 • Je gaat discreet om met informatie en respecteert het beroepsgeheim
 • Je biedt ondersteuning tijdens pauzemomenten en draagt bij tot een positief leef- en leerklimaat voor de jongeren en het team
 • Je zet in op informele coaching
 • Je ontwikkelt/begeleidt activiteiten, autonoom of in groep
 • Je ontwikkelt/begeleidt projectmatige initiatieven
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van doelstellingen en de nodige rapportage en verslaggeving i.f.v. de opvolging van de jongeren
 • Je werkt nauw samen met partners zoals CLB/VDAB

Je rapporteert aan het team en de teamverantwoordelijke. Je maakt deel uit van het team in Boom en bent je bewust van de gehele organisatie en haar opdracht. Je neemt deel aan het teamoverleg en de intervisie- en vormingsmomenten van het team en de hele organisatie.

Profiel
 • Je hebt ervaring, kennis en inzichten in het werken met jongeren in een kwetsbare situatie
 • Je gaat op een laagdrempelige, wervende manier aan de slag met de jongeren
 • Je werkt vanuit een ervaringsgerichte en empowerende aanpak
 • Je kan verbinding maken met de leefwereld van de doelgroep en een vertrouwensband opbouwen
 • Je hebt inzicht in groepsdynamische principes en weet deze procesmatig te begeleiden en te hanteren
 • Je hebt interesse in vernieuwende methodieken voor het verwerven van vaardigheden en attitudes
 • Je beschikt over de nodige inzichten en vaardigheden om de doelgroep en de organisatie te vertegenwoordigen op overlegmomenten
 • Je kan autonoom werken en neemt initiatief
 • Je gaat respectvol om met personen en (hun) situaties
 • Je bent communicatievaardig en dit aangepast aan de verscheidene actoren binnen de werking
 • Je durft constructief kritisch te zijn
 • Je kan administratief werk verrichten (verslaggeving, registreren van trajecten,…)
 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • Je bent een absolute teamspeler. De samenhorigheid in team Boom is wat ons sterk maakt en ons werk naar een hoger level tilt.
Wat bieden we?
 • Je wordt verwelkomd in een dynamische organisatie met 40 enthousiaste en betrokken collega’s. Het team in Boom bestaat uit 5 medewerkers
 • Jouw standplaats bevindt zich in het tropische Boom: Victor De Meyerestraat 22 ; 2850 Boom
 • Deze functie is ingeschaald op het niveau B1c binnen het Paritair Comité 329/01 voor de socio-culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen.
 • Je wordt tewerkgesteld in een contract van bepaalde duur tot 30 juni 2022, voor een 2,5/5de betrekking van 20u/week.
Procedure
 • Stuur je motivatiebrief en CV per mail door naar vacature@lejo.be ten laatste op 13 september 2020, met duidelijke vermelding jongerencoach transitietrajecten Boom.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op onze locatie in Boom voor een selectieprocedure. Deze zal doorgaan in het tweede deel van september.
 • Meer informatie: Famke Scheldeman, teamverantwoordelijke, famke@lejo.be – 0491/ 34.78.47 vzw LEJO – www.lejo.be
Solliciteer nu Voor 13 september 2020
 • Halftijds (20u/week)
 • Bepaalde duur tot 30 juni 2022
 • B1c binnen het Paritair Comité 329/01
 • Vanaf beschikbaarheid
 • LEJO Boom
  Victor de Meyerestraat 22
  2850 Boom

Contactpersoon

Famke Scheldeman